Rendhagyó megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról

Rejtőzködő félhomály, friss tea és pogácsa terjengő illata és persze apró asztali mécsesek pislákoló fényei fogadták mindazon diákokat, akik a Magyar Kultúra Napját készültek megünnepelni a gimnázium rajzterméből ez alkalomra átalakított ” Irodalmi Kávéház ” asztalainál. A megemlékezés különlegességét az adta, hogy a résztvevő tanárok és diákok, nem a Himnusz meghallgatásával, Kölcsey életútjának ismertetésével idézték fel az 1989 óta emléknappá nyilvánított pirosbetűs ünnep jelentőségét, hanem saját verseik, novelláik felolvasásával adóztak e jeles nap előtt.