Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium 1992-2000

 

Krähling Dániel tolna-baranyai egyházmegyei esperes önkormányzati nyilvános ülésen bejelenti, hogy az egyház igényt tart az iskolára, a város hajlandó visszaadni az iskolát, a tantestület kétharmada szívesen dolgozna egyházi iskolában. 44 év után 1992. július 30-án megint az evangélikus egyházé az iskola.

Bonyhád Város Önkormányzata és az Evangélikus Egyház között egy megállapodás jött létre, amelynek értelmében a gimnázium vállalja, hogy az iskolában bármilyen felekezetű diák tanulhat, az evangélikus tanulók részére a hitoktatás kötelező, a nem evangélikus tanulók számára fakultatív, illetve a hitoktatásban részt venni nem kívánó tanulóknak vallás és művelődéstörténeti órát tartanak. Ez azért volt fontos, mert Bonyhádon csak ebben az iskolában folyt gimnáziumi oktatás.

...

Az eseményeket tett követte. Az önkormányzat befejezte a nyílászárók megkezdett felújítását, az egyház elvégezte a külső tatarozást, az Országgyűlés 300 milliót szavazott meg a kollégium bővítésére. Sántha Lászlóné megbízott igazgató, sikeresen megnyithatta az 1992/93-as iskolai tanévet, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban.

...

Gyökeres változások mentek át az iskola szerkezetében. 1992 őszén egy osztályban megkezdődik a hatosztályos gimnáziumi képzés. A völgységi hagyományokhoz igazodva az osztály fele két tannyelvű németes csoport, a másik matematika emelt szintű csoport. A két tannyelvű németes csoportban a történelmet, földrajzot és éneket németül tanulják, továbbá tanulnak német irodalmat, nyelvtant és német kultúrtörténetet. Az emelt színtű matematika csoportban négy éven át az alapórán felül még két órában tanulják a matematikát.

...

A reál osztályban, a természettudományos csoportban a matematika mellett, a tanulók választása alapján kiemelt tantárgy a fizika, kémia és biológia.. Már az első természettudományos osztály átütő sikert aratott. Katz Sándor diákunk 1993-ban aranyérmes a Fizika Nemzetközi Diákolimpián (Williamsburg, USA), de gimnazista évei alatt kétszer volt első az Arany Dániel matematika versenyen, kétszer nyerte az Eötvös Lorándról elnevezett legrangosabb hazai fizikaversenyt, és matematikából, számítástechnikából és fizikából is OKTV helyezett volt.

...

Az osztályok struktúrájának kiépítésével elengedhetetlen volt a kollégium bővítése, korszerűsítése. 1935-ben anyagiak hiányában csak töredéke valósult meg az eredeti elképzelésnek, a háború és az államosítás végleg elfelejtette az eredeti kétszintes tervet. Az építkezés 1995-ben kezdődött, és egy év múlva 1996. augusztus 30-án Dr. Harmati Béla püspök úr fel is avatta az épületet. Az új szárny szervesen illeszkedik a régi épülethez, így mondhatjuk elkészült a kollégium hiányzó része. Az új kollégiumban minden 2 szobához tartozik egy zuhanyzó és mosdó, minden kollégistának saját íróasztala, szekrénye, polca van. A szinteken hangulatos teakonyha hűtőszekrénnyel, a társalgókban lehetőség adódik a tévézésre. Az alagsorban informatika szaktermek, és szabadidős termek kerültek kialakításra. A tetőtérben, 1999. októberében új dísztermet avatnak. A díszteremben elhelyezett fa feszület és oltár lehetővé teszi a terem sokrétű alkalmazását, így állandó helyszíne a színjátszó csoport előadásainak, az egyházi szertarásoknak, igazi közösségi helyként működik.

...

1994-ben a bonyhádi gimnáziumban szervezik 750 diák részvételével az evangélikus iskolák országos találkozóját. A cél egyszerű. Ismerjük meg családunkat, találkozzunk testvéreinkkel. Az ötletgazda Ónodi Szabolcs fiatalosan, sportosan, tartalmasan szervezte meg a rendezvényt. Az akkor létező nyolc magyarországi evangélikus iskola csapatai három feledhetetlen napot töltenek Bonyhádon. Szaktantárgyi és sportos vetélkedők, ének-zenei megmérettetések, közös kirándulás, orgonahangverseny, táncház, este feltöltődésként a Kaláka együttes műsora, vagy közös filmnézés a művelődési házban: Jézus Krisztus szupersztár. A siker fergeteges. Két év múlva megint itt Bonyhádon találkoztak, majd megirigyelve a szervezők örömét Sopron, Békéscsaba, Debrecen rendezi az EGOT napokat.

...

Ezen a képzési formán a 2001/2002-es tanévben tovább finomított az iskola vezetősége: a hatosztályos gimnáziumi osztály mellett, jelen pillanatban egy humán és egy reál (természettudományos és informatika csoport) osztályunk van, illetve beléptünk az Arany János képzési formában. A humán osztály egyik felében a magyar, a történelem és művészettörténet a kiemelt tantárgy, a másik fele emelt színtű németes, ők 5,5 órában tanulják magasabb óraszámban a németet. A reál osztálynak egyik fele informatika profilú, ők két éven keresztül magasabb óraszámban tanulják az informatikát és a matematikát a másik fele a természettudományos csoport 9. osztályban fizikából, kémiából, matematikából, majd 10. osztályban biológiából és történelemből is választhat még plusz órát.

Az Arany János tehetségkutató és gondozó programban diákjaink olyan kis településekről érkeztek, ahol nem lenne lehetőségük tovább tanulni, így nekik kötelező a kollégiumi bentlakás. A képzés öt (1+4) évből áll, az előkészítő évben az angolt és informatikát emelt óraszámban tanulják, de foglalkoznak önismerettel, személyiségfejlesztéssel, tanulásmódszertannal és kommunikációval is. Az előkészítő évet követően a diákok hagyományos gimnáziumi oktatásban vesznek részt. A cél, hogy valamennyi diák az érettségi vizsgáig középfokú nyelvvizsgát tegyen angol nyelvből, megszerezze a nemzetközi ECDL számítástechnikai tanúsítványt, jogosítványhoz jusson. Ebben a képzés formában a tanulók nyári és téli táborokban vesznek (kajak-kenu tábor, sítábor, illetve rendszeresen találkoznak az ország más iskolájában hasonló képzésben résztvevő diákokkal.

...

Mindig esemény egy tanévnyitó ünnepség a diákok, tanárok életében, még inkább, ha az országos tanévnyitót a saját iskolájukban rendezik. Így történt, hogy a 2001-2002-es országos tanévnyitót Bonyhádon tartották. Az ünnepély az országos figyelem középpontjába állította a gimnáziumot, az evangélikus egyházat, Bonyhádot.

 

 

I. fejezet (1806-1870)

 

II. fejezet (1870-1906)

 

III. fejezet (1906-1924)

 

IV. fejezet (1924-1948)

 

V. fejezet (1949-1992)

 

VI. fejezet (1992-2005)