Tantestület

Gimnázium

szak oszt.fő. beosztás
1 fő történelem, közoktatásvezető szakvizsga igazgató
1 fő angol nyelv és irodalom – magyar – orosz igazgatóhelyettes
1 fő német nyelv és irodalom, tehetségfejlesztő tanár, közoktatásvezető szakvizsga igazgatóhelyettes
1 fő biológia – földrajz, pedagógia, közoktatásvezető szakvizsga kollégiumvezető
1 fő irodalom, magyar nyelv, orosz, hungarológia
1 fő vizuális nevelőtanár, matematika
közoktatásvezető szakvizsga
1 fő matematika-kémia
1 fő magyar-művészettudomány, bölcsész és tanár
közoktatásvezető szakvizsga
1 fő matematika
1 fő matematika, pedagógus szakvizsga, matematika vezető tanár, mentor tanár, német matematika mk. vez.
1 fő testnevelés – földrajz
1 fő angol nyelv és irodalom
1 fő matematika, kémia
1 fő könyvtárpedagógia, általános iskolai tanító könyvtáros
1 fő német nyelv és irodalom, történelem
1 fő számítástechnika
1 fő angol nyelv és irodalom
1 fő testnevelés
1 fő angol nyelv és irodalom – német nyelv és irodalom
német vezető tanár, mentortanári szakvizsga
1 fő angol nyelv és irodalom
1 fő történelem – földrajz termtud. mk. vez.
1 fő magyar nyelv és irodalom
1 fő testnevelés – gyógytestnevelés – biológia testnevelés mk. vez.
1 fő német nyelv és irodalom
közoktatásvezető szakvizsga
1 fő matematika – fizika, informatika oktató
1 fő magyar – német nyelv és irodalom
1 fő német nyelv és irodalom – történelem
1 fő biológia – kémia, környezetvédelem, vezető- és mentortanár szakvizsga
1 fő matematika – fizika
1 fő matematika – fizika
1 fő német
1 fő német nemzetiségi nyelv – angol nyelv és irodalom, közoktatásvezető szakvizsga
1 fő kémia – biológia jelenleg: fizetés nélküli szabadságon
1 fő matematika – fizika
1 fő magyar – történelem
drámapedagógia – pedagógus szakvizsga
magyar mk. vez.
1 fő magyar
1 fő angol nyelv és irodalom, pedagógus szakvizsga
minőségbiztosítás szakvizsga
szaktanácsadó
1 fő teológia iskolalelkész, hittan mk. vez.
1 fő történelem, pedagógus szakvizsga, mentálhigiénés szakember
1 fő biológia – földrajz
1 fő fizika – kémia – néprajz
1 fő angol nyelv és irodalom
1 fő biológia – kémia, közoktatásvezető szakvizsga, biológus szaktanácsadó, jelenleg fizetés nélküli szabadságon
1 fő biológia – történelem
1 fő angol nyelv és irodalom – német nyelv és irodalom
1 fő német nyelv és irodalom – történelem
1 fő informatika – matematika – kémia, közoktatásvezető szakvizsga
1 fő testnevelés – egészségtan, közoktatásvezető szakvizsga
1 fő német nyelv és irodalom – testnevelés
1 fő matematika – számítástechnika – fizika,
mérés-értékelés pedagógus szakvizsga
1 fő ének – matematika, közoktatásvezető szakvizsga szaktanácsadó
1 fő történelem – földrajz – társadalomismeret, pedagógus szakvizsga történelem mk. vez.
1 fő német nyelv és irodalom, fejlesztő pedagógus, pedagógus szakvizsga
1 fő fizika – vegyészmérnök, mérnöktanár, közoktatásvezető szakvizsga
1 fő egészségfejlesztés – testnevelés
1 fő angol nyelv és irodalom- történelem, bölcsész tanár angol mk. vez.
1 fő magyar
közoktatásvezető szakvizsga
1 fő német nyelv és irodalom – történelem – földrajz
közoktatásvezető szakvizsga
német mk. vez.
1 fő informatika – fizika – matematika, mérés-értékelés pedagógus szakvizsga fizika – informatika mk. vez.
1 fő anyanyelvi lektor
1 fő katolikus hittan, nevelő tanár, család és gyermekvédelmi tanár, kollégiumpedagógia kollégiumi nevelő
1 fő műszaki szakoktató, kollégiumpedagógia kollégiumi nevelő
1 fő történelem kollégiumi nevelő
1 fő orosz nyelv és irodalom – népművelés – pedagógia szakos tanár, katolikus hitoktató kollégiumi nevelő
1 fő történelem – földrajz – társadalomismeret, közoktatásvezető szakvizsga kollégiumi nevelő
1 fő magyar nyelv és irodalom, magyar – népművelés kollégiumi nevelő
1 fő magyar-földrajz kollégiumi nevelő
1 fő történelem kollégiumi nevelő
1 fő földrajz – történelem, közoktatásvezető szakvizsga kollégiumi nevelő
1 fő magyar – ének-zene, tehetségfejlesztő tanár kollégiumi nevelő, szaktanácsadó
1 fő agrármérnök – mérnöktanár kollégiumi nevelő
1 fő történelem kollégiumi nevelő
1 fő mérnöktanár, mentálhigiénés szakember, pedagógus szakvizsga kollégiumvezető helyettes, kollégiumi nevelő
1 fő földrajz – biológia, közoktatásvezető szakvizsga kollégiumi nevelő
1 fő éjszakai felügyelő
1 fő grafikus tervező éjszakai felügyelő
1 fő evangélikus hitoktató óraadó
1 fő református hitoktató óraadó
1 fő katolikus hitoktató óraadó

 

Általános iskola

  Végzettség Osztályfőnök Beosztás
1 fő óvónő, általános iskolai tanító, gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár, humánszervező, közoktatási vezető szakvizsga   gyógypedagógus
1 fő általános iskolai tanító ének-zene szakkollégiumi képzéssel, nemzetiségi tanító (német), közoktatási vezető szakvizsga   tanító
1 fő főiskolai szintű német szakos tanár, okleveles orosz nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, földrajz szakos középiskolai tanár   tanár
1 fő     iskolalelkész
1 fő     óraadó
1 fő oligofrén pszicho pedagógus, közoktatási vezető szakvizsga   gyógypedagógus
1 fő okleveles német szakos középiskolai tanár, gyógypedagógus logopédia szakirányon   gyógypedagógus
1 fő általános iskolai tanító rajz szakkollégiumi képzéssel, szakvizsgázott pedagógus tanító (differenciáló) területen   tanító
1 fő     áttanító
1 fő általános iskolai tanító anyanyelv szakkollégiumi képzéssel, nemzetiségi tanító (német), német nemzetiségi mentorpedagógus szakvizsga   tanító
1 fő hitoktató   óraadó
1 fő     áttanító
1 fő általános iskolai tanító könyvtár szakkollégiumi képzéssel   tanító
1 fő általános iskolai tanító könyvtár –testnevelés szakkollégiumi képzéssel, drámapedagógus, szakvizsgázott pedagógus drámapedagógiai szakterületen,   tanító

 

1 fő általános iskolai tanító, nemzetiségi tanító (német), általános iskolai tanító német idegen nyelvi műveltségi területen   tanító
1 fő rajz szakos tanár, vizuális kommunikáció szakos tanár, okleveles történelemtanár   tartósan távol
1 fő német nyelvtanár, német-magyar szakfordító, okleveles történelemtanár   tanár
1 fő     tanár
1 fő német szakos nyelvtanár, szociálpedagógus   tanár
1 fő matematika szakos általános iskolai tanár, kémia szakos tanár   tanár
1 fő általános iskolai tanító német idegen nyelvi műveltségi területen, nemzetiségi tanító (német), kommunikáció szakos bölcsész, német nemzetiségi mentorpedagógus szakvizsga   tanító
1 fő általános iskolai tanító rajz-népművelés szakkollégiumi képzéssel   tanító
1 fő okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, okleveles színháztörténet szakos bölcsész   tanár
1 fő német nemzetiségi tanító   tanító
1 fő magyar-orosz szakos általános iskolai tanár   tanár
1 fő matematika szakos általános iskolai tanár, kémia szakos tanár, okleveles fizikatanár   tagintézmény-vezető helyettes
1 fő gyógypedagógus- tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon   gyógypedagógus
1 fő általános iskolai tanító testnevelés műveltségi területen   tanító
1 fő     áttanító
1 fő földrajz-testnevelés szakos általános iskolai tanár, pedagógia szakos előadó-egyetemi végzettség   tanár
1 fő általános iskolai tanító rajz szakkollégiumi képzéssel, nemzetiségi tanító (német)   tanító
1 fő matematika-fizika-számítástechnika szakos tanár   tanár
1 fő német-angol szakos tanár, közoktatási vezető szakvizsga   tagintézmény-vezető
1 fő általános iskolai tanító ének-zene műveltségi területen, biológia szakos tanár;

okleveles biológiatanár-egyetemi végzettség

  tanár
1 fő német   tanár
1 fő általános iskolai tanító rajz speciális kollégiummal, nemzetiségi tanító (német)   tanító
1 fő általános iskolai tanító ének-pedagógia szakkollégiumi képzéssel   tanító
1 fő     áttanító
1 fő német nemzetiségi tanító   tanító
1 fő általános iskolai tanító   tanító
1 fő     óraadó
1 fő német nemzetiségi tanító   tartósan távol
1 fő magyar –történelem szakos tanár   tanár
1 fő     tanár
1 fő általános iskolai tanító, oligofrénpedagógia szakos tanár óvodapedagógus, gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár   gyógypedagógus
1 fő okleveles mérnök-fizikus   óraadó
1 fő angol nyelv és irodalom szakos tanár, általános iskolai tanító informatika műveltségi területen, okleveles angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár –egyetemi végzettség   tanár
1 fő általános iskolai tanító, óvónő, szakvizsgázott pedagógus tanító, (differenciáló) területen   tanító
1 fő általános iskolai német nyelvoktató tanító, német nemzetiségi nyelv és irodalom szakos tanár   tanító
1 fő     áttanító
1 fő általános iskolai német nyelvoktató tanító, nemzetiségi tanító (német)   tanító
1 fő     iskolalelkész
1 fő     tanító
1 fő     vendégtanár
1 fő általános iskolai tanító testnevelés-pedagógia szakkollégiumi képzéssel   tanító
1 fő általános iskolai tanító testnevelés szakkollégiumi képzéssel   tanító
1 fő általános iskolai tanító testnevelés szakkollégiumi képzéssel   tanító
1 fő általános iskolai német nyelvoktató tanító   tanító
1 fő nemzetiségi tanító (német)   tanító
1 fő nemzetiségi tanító (német), általános iskolai tanító rajz szakkollégiumi képzéssel, általános iskolai tanító német idegen nyelvi műveltségi területen   tanító
1 fő nemzetiségi tanító (német), szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető   tanító

szaktanácsadó