Tantestület

Gimnázium

  oszt.fő.

szak

beosztás
Andorka Gábor   történelem,
közoktatási vezető szakvizsga
igazgató
Magyariné Medve
Alexandra
angol nyelv és irodalom
minőségbiztosítás szakvizsga
mesterpedagógus,
szakértő igazgatóhelyettes
Gűth Tamás   német nyelv és irodalom;
tehetségfejlesztő tanár/szakvizsga
közoktatási vezető szakvizsga
igazgatóhelyettes
Keszthelyi Zsolt   történelem kollégiumvezető
Antóni Judit dr. irodalom, magyar nyelv
orosz BA, hungarológia – magyar mint idegen nyelv
kutatótanár
Bechtlel Helmut Herman dr. magyar nyelv és irodalom
német nyelv és irodalom
Berningné Galambos Mónika matematika – kémia gyakornok
Bozó Zsuzsanna 12.d magyar-művészettudomány, bölcsész és tanár
közoktatási vezető szakvizsga
Bölcsföldi Tünde matematika
Breining Beáta 8.a matematika – német nyelv
matematika vezető tanár, mentortanár szakvizsga
mesterpedagógus,
matematika mk.vez.
Bükösdi Gábor 9.d történelem szakos tanár, olasz nyelv és irodalom szakos tanár, rajz és vízuáliskultúra tanár
Csábrák János 11.e testnevelés – földrajz
Demeter Laura angol nyelv és irodalom, magyar nyelv és irodalom
Dévai Lajos 10.d matematika, kémia, számítástechnika
Dudásné Takács Judit 12.a német nyelv és irodalom, történelem
Eisensehr Mihály számítástechnika
Erményi Enikő angol nyelv és irodalom
Ferenczi Imre testnevelés
Friedszám Edit 12.e angol nyelv és irodalom
német vezető tanár, mentortanári szakvizsga
Futár Rajmundné 11.b angol nyelv és irodalom, magyar-orosz
Fülöp Gergely angol nyelv és irodalom
Fülöp Gergely angol nyelv és irodalom
Göbl László kémia
Győrffy Lilla magyar nyelv és irodalom
György Ferenc 10.e testnevelés, gyógytestnevelés, biológia testnevelés mk.vez.
Heidecker Edina német nyelv és irodalom
közoktatási vezető szakvizsga
Hohl Árpád matematika-fizika, informatika oktató szakképesítés
Hohlné Probszt Éva magyar – német nyelv és irodalom
Jenei József 11.d német nyelv és irodalom
Káizer Bernadett 9.b magyar nyelv és irodalom,
informatikus könyvtáros
Kecskés-Kiss Péter biológia, biológia-kémia, környezetvédelem –
biológia vezető tanár és mentortanár szakvizsga
mesterpedagógus
Kimle Mária matematika – fizika
Kolozsvári Mária matematika – fizika
Kosztancsek-Künsztler Marianna 10.a német nyelv
Kovács Ferenc német nemzetiségi nyelv
angol nyelv és irodalom
közoktatási vezető szakvizsga
Krausz Krisztina dr. kémia – biológia, közoktatási vezető szakvizsga (fizetés nélküli szabadságon)
Künsztlerné Klészátl
Melinda
9.e matematika-fizika – egyetemi végzettség (részmunkaidő)
Kutnyánszkyné Bacskai
Eszter
magyar- történelem,
drámapedagógia – pedagógus szakvizsga
magyar mk.vez.
Lovász Csilla 7.a magyar
Mester Balázs 9.f történelem,
mentálhigiénés szakember szakvizsga
Nagy Andrea biológia-földrajz
Nagy István fizika – kémia – néprajz
Nász Gyöngyi 11.c angol nyelv és irodalom
Pápai János biológia- kémia; biológus
közoktatási vezető szakvizsga
mesterpedagógus, szakértő
(fizetés nélküli szabadságon)
Perger Adrienne 12.b angol nyelv és irodalom – német nyelv és irodalom
Ruppert Dóra 12.a német nyelv és irodalom – történelem
Samu Csaba 12.c informatika, matematika-kémia
közoktatási vezető szakvizsga
Scheidler Géza testnevelés, egészségtan – egyetemi végzettség
közoktatási vezető szakvizsga
mesterpedagógus,  szakértő
Scheidlerné Kiss  Inez német nyelv és irodalom, testnevelés,
közoktatási vezető szakvizsga
Simonné Krum Eszter matematika-számítástechnika, fizika
mérés-értékelés pedagógus szakvizsga
Stargl Szilvia ének, matematika
közoktatási vezető szakvizsga
mesterpedagógus, szakértő
Stróbl Terézia 10.b történelem-földrajz-társadalomismeret, pedagógus szakvizsga társadalomismeret szakirányban mesterpedagógus, szakértő,
történelem mk.vez.
Tamás Erika német nyelv és irodalom
fejlesztő pedagógus szakvizsga
Tanner György fizika, vegészmérnök, mérnöktanár, közoktatási vezető szakvizsga
Toderoné Reidl Rita egészségfejlesztés-testnevelés
Túri Krisztina angol nyelv és irodalom-történelem, bölcsész tanár szak angol mk.vez.
Unti Judit 9.a magyar
közoktatási vezető szakvizsga
Váczi Enikő német nyelv és irodalom, történelem, földrajz
közoktatási vezető szakvizsga
német mk.vez.
Wiandt Péter 9.c matematika-fizika-informatika
mérés-értékelés pedagógus szakvizsga
mesterpedagógus,
fizika-informatika mk.vez.
Eckart Steinhoff anyanyelvi lektor
Kult Gabriella 10.c német nyelv és irodalom, testnevelés
Barabás Péter katolikus hittan tanár, nevelőtanár, család- és gyermekvédelmi tanár, kollégiumpedagógia kollégiumi nevelő
Beke Zoltán műszaki szakoktató, kollégiumpedagógia kollégiumi nevelő
Csötönyi Nóra matematika kollégiumi nevelő
Denkinger István történelem kollégiumi nevelő
Eckert Jánosné orosz nyelv és irodalom – népművelés, pedagógia szakos tanár, katolikus hitoktató kollégiumi nevelő
Fenyvesi Bernadett kollégiumi nevelő
Geisz Ildikó magyar nyelv és irodalom – egyetemi végzettség
magyar – népművelés – főiskolai végzettség
kollégiumi nevelő
Maár Dániel történelem gyakornok
kollégiumi nevelő
Grófné Kató Gyöngyi magyar- földrajz kollégiumi nevelő
Kőrösi Gábor Péter földrajz-történelem
közoktatási vezető szakvizsga
kollégiumi nevelő
Lenkay Éva agrármérnök-mérnöktanár,
pedagógus szakvizsga pszichológia területen
kollégiumi nevelő
Tormássi Éva mérnöktanár, mentálhigiénés szakember
pedagógus szakvizsga
kollégiumi nevelő
Walter Erika földrajz – biológia,
közoktatási vezető szakvizsga
kollégiumi nevelő
Csuma-Kovács Veronika könyvtárpedagógia, általános iskolai tanító könyvtáros
Makán Hargita teológia iskolalelkész
hittan mk.vez.
Jovánczay Judit laboráns laboráns
éjszakai felügyelő
Farkasné Örményi Zsuzsanna éjszakai felügyelő
Andorkáné dr. Tam Beatrix evangélikus hitoktató hitoktató (óraadó)
Szőts Bálint katolikus hitoktató hitoktató (óraadó)
Mészáros Zoltán református hitoktató hitoktató (óraadó)
Győrffyné Pálos Ágota zongoratanár (óraadó)
Horváth Zoltán Gábor korrepetitor (matematika) (óraadó)

Az általános iskola tantestülete