Tantestület

Gimnázium

  oszt.fő.

szak

beosztás

Andorka Gábor   történelem,
közoktatási vezető szakvizsga,
gyakorlatvezető mentortanár
igazgató, mesterpedagógus, szakértő
Makán Hargita evangélikus lelkész iskolalelkész, hittan mk.vez.
Magyariné Medve
Alexandra
angol nyelv és irodalom
minőségbiztosítás szakvizsga
igazgatóhelyettes, mesterpedagógus,
szakértő
Gűth Tamás   német nyelv és irodalom,
tehetségfejlesztő tanár/szakvizsga
közoktatási vezető szakvizsga
igazgatóhelyettes
Keszthelyi Zsolt   történelem kollégiumvezető
Antóni Judit dr. irodalom, magyar nyelv
orosz BA, hungarológia – magyar mint idegen nyelv
kutatótanár
Bachesz Zita német nyelvű földrajz
Baumgartnerné Mezei Bernadett tánc
Bechtlel Helmut Herman dr. magyar nyelv és irodalom
német nyelv és irodalom
közoktatási vezető szakvizsga
kutatótanár
Berningné Galambos Mónika matematika, kémia GYES-en
Bozó Zsuzsanna 12.d magyar-művészettudomány, bölcsész
közoktatási vezető szakvizsga
Bölcsföldi Tünde matematika
Breining Beáta 8.a matematika, német nyelv
matematika vezetőtanár, mentortanár szakvizsga
mesterpedagógus,
matematika mk.vez.
Bükösdi Gábor 9.d történelem, olasz nyelv és irodalom, rajz és vizuális kultúra
Csábrák János 11.e testnevelés, földrajz
Demeter Laura angol nyelv és irodalom, magyar nyelv és irodalom
Dévai Lajos 10.d matematika, kémia, számítástechnika
Eckart Steinhoff német anyanyelvi lektor
Eisensehr Mihály számítástechnika
Erményi Enikő angol nyelv és irodalom
Ferenczi Imre testnevelés
Friedszám Edit 12.e angol nyelv és irodalom
német vezető tanár, mentortanári szakvizsga
Futár Rajmundné 11.b angol nyelv és irodalom, magyar-orosz
Fülöp Gergely angol nyelv és irodalom
Göbl László kémia mesterpedagógus
Gruber László történelem, földrajz term. tud. mk. vez.
Győrffy Lilla Zsuzsanna magyar nyelv és irodalom GYES-en
György Ferenc 10.e testnevelés, gyógytestnevelés, biológia testnevelés mk.vez.
Heidecker Edina német nyelv és irodalom
közoktatási vezető szakvizsga
mesterpedagógus
Hohl Árpád matematika-fizika
Hohlné Probszt Éva magyar-német nyelv és irodalom
Jenei József 11.d német nyelv és irodalom, történelem
Káizer Bernadett 9.b magyar nyelv és irodalom,
informatikus könyvtáros
Kecskés-Kiss Péter biológia, biológia-kémia, környezetvédelem
biológia vezető tanár és mentortanár szakvizsga
mesterpedagógus
Kimle Mária matematika – fizika
Kolozsvári Mária matematika – fizika
Kosztancsek-Künsztler Marianna 10.a német nyelv
Kovács Zoltán biológia, természetismeret
Kult Gabriella 10.c német nyelv és irodalom, testnevelés
Künsztlerné Klészatl
Melinda
9.e matematika-fizika (részmunkaidő)
Kutnyánszkyné Bacskai
Eszter
magyar- történelem,
drámapedagógia – pedagógus szakvizsga
magyar mk.vez., mesterpedagógus
Lovász Csilla 7.a magyar nyelv és irodalom
Máté Norbert testnevelés
Mester Balázs 9.f történelem,
mentálhigiénés szakember szakvizsga
Nagy Andrea biológia-földrajz
Nagy István fizika – kémia – néprajz
Nász Gyöngyi 11.c angol nyelv és irodalom
Perger Adrienne 12.b angol nyelv és irodalom, német nyelv és irodalom
Ruppert Dóra 12.a német nyelv és irodalom, történelem
Samu Csaba 12.c informatika, matematika-kémia
közoktatási vezető szakvizsga
Scheidler Géza testnevelés, egészségtan
közoktatási vezető szakvizsga
mesterpedagógus,  szakértő
Scheidlerné Kiss  Inez német nyelv és irodalom, testnevelés,
közoktatási vezető szakvizsga
német mk.vez.
Simonné Krum Eszter matematika-számítástechnika, fizika
mérés-értékelés pedagógus szakvizsga
Stargl Szilvia ének, matematika
közoktatási vezető szakvizsga
mesterpedagógus, szakértő
Stróbl Terézia 10.b történelem, földrajz, társadalomismeret, pedagógus szakvizsga társadalomismeret szakirányban mesterpedagógus, szakértő,
történelem mk.vez.
Takács Judit 12.a német nyelv és irodalom, történelem
Tamás Erika német nyelv és irodalom
fejlesztő pedagógus, pedagógus szakvizsga pszichológia szakirányon
mesterpedagógus, szakértő
Tanner György fizika, vegyészmérnök, mérnöktanár, közoktatási vezető szakvizsga
Telek Máté tánc
Toderoné Reidl Rita egészségfejlesztés-testnevelés
Túri Krisztina angol nyelv és irodalom-történelem, bölcsész angol mk.vez.
Unti Judit 9.a magyar nyelv és irodalom
közoktatási vezető szakvizsga
Váczi Enikő német nyelv és irodalom, történelem, földrajz
közoktatási vezető szakvizsga
mesterpedagógus, szakértő
Wiandt Péter 9.c matematika, fizika, informatika
mérés-értékelés pedagógus szakvizsga
mesterpedagógus,
fizika-informatika mk.vez.
Wiandtné Gál Zsuzsanna 5.ny angol, matematika, ének
 
Antal Ferenc éjszakai felügyelő
Barabás Péter katolikus hittan tanár, nevelőtanár, család- és gyermekvédelmi tanár, kollégiumpedagógia kollégiumi nevelő
Beke Zoltán műszaki szakoktató, kollégiumpedagógia kollégiumi nevelő
Csötönyi Nóra matematika kollégiumi nevelő
Denkinger István történelem kollégiumi nevelő
Eckert Jánosné orosz nyelv és irodalom – népművelés, pedagógia szakos tanár, katolikus hitoktató kollégiumi nevelő
Farkasné Örményi Zsuzsanna éjszakai felügyelő
Fenyvesi Bernadett vizuális nevelés kollégiumi nevelő
Geisz Ildikó magyar nyelv és irodalom, népművelés kollégiumi nevelő
Grófné Kató Gyöngyi magyar-földrajz GYES-en
Kőrösi Gábor Péter földrajz-történelem
közoktatási vezető szakvizsga
kollégiumi nevelő
Lenkay Éva agrármérnök-mérnöktanár,
pedagógus szakvizsga pszichológia területen
kollégiumi nevelő
Maár Dániel történelem kollégiumvezető helyettes
Tormássi Éva mérnöktanár, mentálhigiénés szakember
pedagógus szakvizsga
kollégiumi nevelő
Walter Erika földrajz, biológia,
közoktatási vezető szakvizsga
kollégiumi nevelő
Csuma-Kovács Veronika könyvtárpedagógia, általános iskolai tanító könyvtáros
Horváth Zoltán Gábor korrepetitor (matematika)
Jovánczay Judit vegyészmérnök laboráns
 
Andorkáné dr. Tam Beatrix evangélikus hitoktató
Gál Alfréd református hitoktató
Illés Péter katolikus hitoktató
Mészáros Zoltán református hitoktató
Révész Bernadett katolikus hitoktató

Az általános iskola tantestülete